ประเทศอาเซียน : มาเลเซีย (Malaysia)

ข้อมูลทั่วไป ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น
ส่วนแรกคือ คาบสมุทรมลายู หรือ
มาเลเซียตะวันตก มีพรมแดนทางทิศเหนือติด
ประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์
ประกอบไปด้วยรัฐทั้งหมด 11 รัฐ ได้แก่

ภาคเหนือ : รัฐเปอร์ลิส รัฐเคดาห์ รัฐปีนัง รัฐเปรัค
ภาคกลาง: รัฐเซอลังงอร์ รัฐเนเกรี เซมบิลัน
ภาคตะวันออก: รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู รัฐปาหัง
ภาคใต้: รัฐมะละกา รัฐยะโฮร์ บาห์รู
ส่วนที่สองคือ ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว หรือ มาเลเซียตะวันออก
ประกอบด้วยรัฐ 2 รัฐคือรัฐซาบาห์ และ รัฐซาราวัค
มีพรมแดนทางทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือกรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

พื้นที่ 128,430 ตารางไมล์ (329,758 ตารางกิโลเมตร)
เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
เมืองราชการ เมืองปุตราจายา (Putrajaya)
วันชาติ วันชาติของมาเลเซียตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

การขอวีซ่า ดยปกติแล้ว คนไทยที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย สามารถอยู่ในมาเลเซีย
ได้นาน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่าและหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งาน
ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน แต่หากประสงค์ที่จะอยู่นานกว่านั้น ท่านจะต้องมีวีซ่า
ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับวีซ่า ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย
ประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
( link to website of embassy)

ภาษาที่ใช้ มาเลเซียมีภาษาบาฮาซามลายูเป็นภาษาประจำชาติแต่ชาวมาเลย์สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการพูดกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมีชาวพื้นเมืองบางกลุ่มยังคง ใช้ภาษาท้องถิ่นของตนเอง

สภาพอากาศ มาเลเซียตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น (Tropical Climate) จึงมีสภาพอากาศ ที่ร้อนอบอุ่นและชื้นตลอดทั้งปีคล้ายกับประเทศไทยอุณหภูมิอยู่ในช่วง ระหว่าง 22-36 องศาเซลเซียส ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทาง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว

ระบบไฟฟ้า ประเทศมาเลเซียมีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 220- 240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ซ และใช้ปลั๊กไฟแบบสามขาแบน ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะนำอุปกรณ์ ไฟฟ้าไปใช้ที่มาเลเซีย ควรพก Adapter ไปด้วย หรือ อาจขอยืมจากทาง ที่พักในมาเลเซียได้

สกุลเงิน ประเทศมาเลเซียใช้หน่วยเงินสกุล มาเลเซียริงกิต หรือ RM ในภาษาอังกฤษ
นักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวยังมาเลเซีย
ได้ตามธนาคารพานิชย์หรือสถานที่แลกเปลี่ยรเงินตราต่างประเทศทั่วไป

ศาสนา ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ก็มีผู้นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ ลัทธิเต๋า ฮินดูหรือซิกข์ อยู่ทั่วไป
ที่มา

http://www.sawasdeemalaysia.com/aboutmalaysia.php

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s