รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ สกอ.
-รับจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
รับสมัครตั้งแต่ 1-15. กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
 
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
-รับจาก 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
รับสมัครตั้งแต่ 27 ส.ค.-7 ก.ย.2555

สอบวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555
 
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)-รับตามภูมิลำเนา จาก 12 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่อง
ชั้น ม.4,ม.5 และ กำลังศึกษา ชั้น ม.6ในโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น
(ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นั้นๆ เท่านั้น
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
รับสมัครตั้งแต1-15 ก.ค. 55ผ่านเว็บไซต์
สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 1   21 ก.ค.55ณ จังหวัดนั้นๆ
สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2   
28 ก.ค. 55 ณ คณะแพทย์
สอบขอเขียนของคณะแพทยศาสตร์  วันที่ 27-28 ตุลาคม 2555

 
 
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26. สิงหาคม 2555
 
เว็บไซต์หลัก  http://home.kku.ac.th/admismd/
ที่มา  http://www.unigang.com/
ประโยชน์ที่ได้รับ  ทำให้รู้การเข้าเป็นนักศึกษา   และการเป็นแพทย์
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s